Back to top

Alpha-Pharma

Alpha-Pharma má závazek vůči lidstvu, závazek zlepšovat kvalitu života každého jednotlivce, prostřednictvím kterého se neustále snaží inovovat, zlepšovat a zvyšovat dostupnost efektivních generických léčiv na světový trh.

Domníváme se, že lék by měl být k dispozici všem lidem bez ohledu na to, kde se nacházejí, a také by měl být cenově dostupný pro všechny úrovně příjmů, takže náklady na lékařskou péči by neměly být předmětem zájmu pro žádnou část obyvatelstva.

Prostřednictvím našeho závazku jsme se rozhodli soustředit své zdroje na generické léky, v jejichž oblasti se snažíme zvýšit dostupnost našich kvalitních léků a zvýšit globální povědomí o rozsáhlých finančních úsporách nabízených společnosti tím, že zpřístupní generické léky široké populaci.