Back to top

Lovegra Oral Jelly 100mg

Lovegra Oral Jelly 100mg

Na skladě

Lovegra Oral Jelly 100mg potahované tablety obsahuje Sildenafil 100mg pro ženy.

Počet kusů v balení: 7

495 Kč
+-

CO JE TO LOVEGRA ORAL JELLY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ:

Přípravek Lovegra Oral Jelly je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Lovegra Oral Jelly Vám pomůže navodit orgasmus pouze tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchami orgasmu, neměli byste tento lék užívat.

Přípravek Lovegra Oral Jelly se používá k léčbě žen s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jde o situaci, kdy žena nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout orgasmu.

 

NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT LÉK Lovegra Oral Jelly

Neužívejte Lovegra Oral Jelly:

- Pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. Isoamyl-nitrit Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě angíny pectoris (bolesti na hrudníku). Přípravek Lovegra Oral Jelly může závažně zvýšit účinek těchto léků. Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte svému lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka

- Pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku

- Pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater

- Jestliže jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt, nebo pokud máte nízký krevní tlak

- Pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako je retinitis pigmentosa)

- Pokud jste přišli o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Přípravek Lovegra Oral Jelly není určen pro osoby mladší 18 let

 

Doporučení pro pacienty s onemocněním ledvin nebo ledvin:

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měli byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zda je nutné dávku léku Lovegra Oral Jelly upravit.

 

Vzájemné působení s dalšími léky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to io lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Lovegra Oral Jelly může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčbě bolesti na hrudi. V případě náhlých zdravotních problémů byste měli ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užila přípravek Lovegra Oral Jelly. Neužívejte Lovegra Oral Jelly společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Přípravek Lovegra Oral Jelly může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. Isoamyl-nitrit, které jsou často používány při léčbě anginy pectoris (nebo bolesti na hrudi). Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat Lovegra Oral Jelly.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek Lovegra Oral Jelly o nejmenší možné síle 25mg. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při užívání Lovegra Oral Jelly s alfa-blokátory.

 

Příznaky:

Posturální hypotenze se může nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měli byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat Lovegra Oral Jelly, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků.

 

Prípravok LOVEGRA Oral Jelly Vám pomôže dosiahnuť orgazmu len ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu. Doba, po ktorej začne prípravok účinkovať, je u každého človeka odlišná, ale obvykle sa pohybuje medzi pol hodinou až hodinou. Ak prípravok LOVEGRA Oral Jelly užijete spolu s ťažkým jedlom, môže sa nástup účinku oddialiť. Pitie alkoholu môže dočasne zhoršiť schopnosť dosiahnuť orgazmu. Aby ste dosiahli čo najvyššieho účinku tohto lieku, odporúčame pred užitím lieku LOVEGRA Oral Jelly nepožívať väčšie množstvo alkoholu. Ak po užití lieku LOVEGRA Oral Jelly nedosiahnete orgazmus alebo je orgazmus nedostatočný pre celý pohlavný styk, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.

NEUŽÍVAJTE VIAC AKO JEDNU TABLETU LIEKU LOVEGRA ORAL JELLY DENNE.

Ak ste užili viac lieku LOVEGRA Oral Jelly, ako ste mali:

Dávka vyššia ako 100 mg nezvyšuje účinnosť, navyše môže dôjsť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov alebo k ich prehĺbeniu. Neužívajte viac tabliet, ako vám bolo lekárom odporúčané.